Background

Bizim xəbərlərimiz

Şəbəkədən Kənar Off Grid Sistemlər Nədir?

Şəbəkədən Kənar Off Grid Sistemlər Nədir?

Şəbəkədən Kənar Off Grid Sistemlər Nədir? Şəbəkə ilə əlaqəsi olmayan sistemlərə off grid sistemlər ya da akkumulyatorlu sistemlər demək olar. Sistemdə istifadə edilən təməl avadanlıqlar günəş panelləri, yaxud külək turbinləri, akkumulyator, şarj tənzimləyici, inverter və trackerdir. Şəbəkə xətlərinin, ya da istifadəyə yararlı elektrik xəttinin olmadığı yerlərdə ən sağlam həll yolu ehtiya...

Ətraflı
Inverter Nədir?

Inverter Nədir?

Inverter Nədir? Inverter nədir sualına cavab versək, DC axımını (birbaşa cərəyanı) AC axımına (alternativ axıma) çevirən cihaza inverter deyilir. Ümumiyyətlə, akkumlyator və ya günəş panellərindən alınan DC cərəyanı inverterlər vasitəsi ilə istifadəyə uyğun şəkildə 220 volt təkfaza və ya 380 volt üçfaza alternativ axıma (AC) çevrilir. Bəzi ölkələrdə 110v AC...

Ətraflı
Hibrid Sistem Nədir?

Hibrid Sistem Nədir?

Hibrid Sistem Nədir? Hibrid sistemlər birdən çox enerji qaynağının istifadə edildiyi sistemlərə deyilir. Bu sistemlər bir çox fərqli alternativ enerji qaynağını özündə birləşdirə bilər. Hibrid sistemlərdə külək, günəş, su, geotermal və sair enerji qaynaqlarının birlikdə istifadəsi ilə ilin bütün fəsillərində enerji istehsal etmək mümkündür...

Ətraflı