Background

Bizim xəbərlərimiz

Inverter Nədir?

Inverter Nədir?

Inverter Nədir? Inverter nədir sualına cavab versək, DC axımını (birbaşa cərəyanı) AC axımına (alternativ axıma) çevirən cihaza inverter deyilir. Ümumiyyətlə, akkumlyator və ya günəş panellərindən alınan DC cərəyanı inverterlər vasitəsi ilə istifadəyə uyğun şəkildə 220 volt təkfaza və ya 380 volt üçfaza alternativ axıma (AC) çevrilir. Bəzi ölkələrdə 110v AC...

Ətraflı
  Horizontal Külək Turbini Nədir?

Horizontal Külək Turbini Nədir?

  Külək Turbini Nədir? Ümumiyyətlə Külək Turbinləri küləkdəki kinetik enerjini mexaniki enerjiyə sonra isə elektrik enerjisinə çevirir. Külək turbinlərinin hissələrinə nəzər salsaq, ümumi olaraq onlar qüllə, sürət çeviricisi, generator, elektrik elektronikası və qanadlardan ibarətdir. Külək turbinlərinin indiyə qədər istehsa...

Ətraflı
Hibrid Sistem Nədir?

Hibrid Sistem Nədir?

Hibrid Sistem Nədir? Hibrid sistemlər birdən çox enerji qaynağının istifadə edildiyi sistemlərə deyilir. Bu sistemlər bir çox fərqli alternativ enerji qaynağını özündə birləşdirə bilər. Hibrid sistemlərdə külək, günəş, su, geotermal və sair enerji qaynaqlarının birlikdə istifadəsi ilə ilin bütün fəsillərində enerji istehsal etmək mümkündür...

Ətraflı
Half Cut Günəş Panelləri Nədir?

Half Cut Günəş Panelləri Nədir?

Half Cut Günəş Panelləri Nədir? Half Cut Günəş Panelləri də alternativ enerji məhsulları arasında yenlikçi və səmərəli panel növlərindəndir. Bu növ panellər görünüşünə görə digərlərindən fərqlənir. Şəkildən də göründüyü kimi onların ortasından keçən üfüqi xətt bu modellərin&n...

Ətraflı
Gel Akkumlyator Nədir?

Gel Akkumlyator Nədir?

Gel Akkumlyator Nədir? Hazırkı dövrdə enerji ehtiyacları səbəbindən ən çox müraciət edilən gel akkumlyatorlar geniş istifadə sahəsinə sahibdir. Elektrikin olmadığı yerlərdə belə işıqlandırmada, elektronika cihazlarında rahat istifadə edilə bilir. Qurğuşun asitli akkumlyator olaraq da tanınan bu növ akkumlyatorlar sərbəst şəkildə işləməyə, ətraf mühit şərtlərinə dayanıqlı...

Ətraflı