Background

Bizim xəbərlərimiz

LiFePO4 Akkumulyatorlar nədir?

LiFePO4 Akkumulyatorlar nədir?

  LiFePO4 Akkumulyatorlar nədir? Litium dəmir fosfat akkumulyatorları 1990-cı illərin sonunda ilk dəfə ortaya çıxıb və yeni texnologiya kimi o zamanlar prakitik, uyğun qiymətə olması uzun vaxt tələb edirdi. Litium dəmir fosfat birləşməsinin elektrik ötürücülüyünün artırılması üçün onlar əsasən karbon materialı ilə qablaşdırılır. Bu ak...

Ətraflı
Lead Carbon Akkumulyator Nədir?

Lead Carbon Akkumulyator Nədir?

Alternativ Enerjinin Toplanması Enerjini saxlama mövzusu günü gündən daha da populyarlaşmağa başlayır. Günəş enerjisi sistemləri quraşdırıldıqdan sonra enerji saxlama məsələsi yaxın gələcəkdə ciddi önəm kəsb edəcək. Bu nöqtədə hansı növ akkumulyatorların istifadə ediləcəyi inkişaf edən texnologiya və ucuzlaşan qiymətlərə görə qərar verməkdə çətin...

Ətraflı
Kontroller Nədir?

Kontroller Nədir?

Kontroller Nədir? Günəş panelləri günəş enerjisi ilə elektrik enerjisi istehsal etmək üçün ən geniş yayılmış sistemlərdəndir. Fotovoltaik sistemlər də şəbəkədən ayrı və şəbəkəyə paralel olmaqla iki yerə ayrılır. Şəbəkəyə paralel, yəni şəbəkəyə bağlı sistemlər on-grid, şəbəkədən ayrı sistemlər isə off-grid adlanır. Şəbəkəyə bağlı olmayan off grid günəş enerjisi siste...

Ətraflı
Inverter Nədir?

Inverter Nədir?

Inverter Nədir? Inverter nədir sualına cavab versək, DC axımını (birbaşa cərəyanı) AC axımına (alternativ axıma) çevirən cihaza inverter deyilir. Ümumiyyətlə, akkumlyator və ya günəş panellərindən alınan DC cərəyanı inverterlər vasitəsi ilə istifadəyə uyğun şəkildə 220 volt təkfaza və ya 380 volt üçfaza alternativ axıma (AC) çevrilir. Bəzi ölkələrdə 110v AC...

Ətraflı
  Horizontal Külək Turbini Nədir?

Horizontal Külək Turbini Nədir?

  Külək Turbini Nədir? Ümumiyyətlə Külək Turbinləri küləkdəki kinetik enerjini mexaniki enerjiyə sonra isə elektrik enerjisinə çevirir. Külək turbinlərinin hissələrinə nəzər salsaq, ümumi olaraq onlar qüllə, sürət çeviricisi, generator, elektrik elektronikası və qanadlardan ibarətdir. Külək turbinlərinin indiyə qədər istehsa...

Ətraflı